§ 3. - Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.
§  3.
Przy dokonywaniu wpłat na rachunek Urzędu Patentowego należy wskazać tytuł wpłaty. Opłaty dotyczące każdej poszczególnej sprawy należy uiszczać oddzielnie.