§ 1. - Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.
§  1.
Jednostki budżetowe, podmioty gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe uiszczają opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych na rachunek Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Narodowym Banku Polskim.