Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  8.  Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:
1) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
4) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
7) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
8) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
9) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
10) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10a) 6  zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
11) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R);
12) 7  zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z);
12a) 8  zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
13) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
14) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
15) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
16) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);
17) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
18) 9  deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);
19) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
20) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
21) 10  informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
22) 11  informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).
6 § 8 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
7 § 8 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
8 § 8 pkt 12a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
9 § 8 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 października 2019 r. (Dz.U.2019.2072) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2019 r.
10 § 8 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.
11 § 8 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.