Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1802

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  4.  Deklaracje i podania mogą być opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo
3) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
4) 3  podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) portal podatkowy albo
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo;
c) 4  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
3 § 4 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.

4 § 4 pkt 4 lit. c dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1689) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2019 r.