§ 1. - Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym... - Dz.U.2001.156.1828 - OpenLEX

§ 1. - Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.156.1828

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  1.
1.
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
2.
Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.