§ 5. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  5. 
Instruktorzy posiadają następujące kwalifikacje:
1)
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, administrowaniem, obsługą lub korzystaniem z systemów informatycznych, które są wykorzystywane w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
wiedzę w zakresie obowiązków uprawnionego organu wynikających z przetwarzania danych SIS lub danych VIS, w szczególności dokonywania wpisów danych do Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wglądu do danych SIS lub danych VIS;
3)
znajomość obowiązujących w uprawnionym organie przepisów oraz procedur regulujących korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych SIS lub danych VIS, a także korzystanie z systemów informatycznych, które są wykorzystywane w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
4)
wiedzę w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.