§ 5. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez... - Dz.U.1998.153.1006 - OpenLEX

§ 5. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.153.1006

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 1998 r.
§  5.
Osobom, w stosunku do których powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych po dniu 31 grudnia 1998 r., ustala się przychód w nowej wysokości.