§ 5. - Sposób przechowywania, odtwarzania oraz kopiowania zapisów obrazu i dźwięku przez funkcjonariuszy Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2362

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.