Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  6. 
1.  Komisja kwalifikacyjna rozpoczyna pracę nie później niż 14. dnia od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2.  Komisja kwalifikacyjna prowadzi prace w ramach posiedzeń, pod warunkiem uczestniczenia w posiedzeniu przewodniczącego tej komisji oraz co najmniej 3 jej członków.
3.  Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w pełnym składzie jest wymagane przy przeprowadzaniu:
1) rozmowy kwalifikacyjnej;
2) głosowania w celu wyłonienia kandydata.