Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy, zwanego dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym", w tym:
1) sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
2) skład komisji kwalifikacyjnej;
3) sposób działania komisji kwalifikacyjnej.