Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.