Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.
§  2. 
1.  Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN, nazwę i opis oraz klasę zgodną z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych.
2.  Numery rozpoznawcze UN, nazwy i opis wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne i amunicję, określa załącznik do rozporządzenia.