§ 3. - Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2001 r.