Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 lutego 1920 r.
o sposobie obliczania opłat za przewóz eksponatów, przeznaczonych na wystawę przemysłową w Gdańsku w lutym r. b.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:

Eksponaty, przeznaczone na wystawą przemysłową w Gdańsku, organizowaną w m. lutym r. b., będą na polskich kolejach państwowych przewożone na następujących zasadach:

1) przewóz na wystawę do Gdańska będzie obliczany według pełnej obowiązującej taryfy towarowej;
2) przewóz powrotny z wystawy dokonywać się będzie bezpłatnie na tym samym szlaku, na którym uskuteczniony był przewóz pierwotny na wystawę;
3) bezpłatny przewóz będzie mógł być tylko dokonany za listami przewozowemi zwyczajnej szybkości;
4) bezpłatny przewóz dopuszczalny jest w razie przedstawienia pierwotnego listu przewozowego, tudzież zaświadczenia Komitetu Wystawy o tem, że zwracane eksponaty były rzeczywiście wystawione i nie zostały sprzedane.

Dowody powyższe, jako przeznaczone dla instytucji kontrolujących, winny być dołączone do powrotnych listów przewozowych i odbiorcom zwracane nie będą.

5) Żądanie zwrotu eksponatów według zasad ulgowych powinno być zgłoszone w przeciągu miesiąca po zamknięciu wystawy.