§ 9. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  9.
W przypadku gmin, powiatów i województw obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, powiatów i województw oraz wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych.