§ 2. - Sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania. - Dz.U.2017.2444 - OpenLEX

§ 2. - Sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2444

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.