§ 3. - Sposób nadawania numeru rejestrowego. - Dz.U.2015.1696 - OpenLEX

§ 3. - Sposób nadawania numeru rejestrowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1696

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2015 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.