§ 7. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 7. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  7. 
Podmiot odpowiedzialny przekazuje Prezesowi Urzędu, w postaci raportu, informacje otrzymane w zgłoszeniu także wówczas, gdy:
1)
nie zgadza się z oceną przyczynowo-skutkową pomiędzy zastosowaniem produktu leczniczego weterynaryjnego a jego działaniem niepożądanym, dokonaną przez osobę zgłaszającą to działanie;
2)
osoba zgłaszająca działanie niepożądane produktu leczniczego weterynaryjnego nie podała własnej oceny przyczynowo-skutkowej pomiędzy zastosowaniem produktu leczniczego weterynaryjnego a wystąpieniem obserwowanego działania niepożądanego na podanie produktu leczniczego weterynaryjnego.