§ 6. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 6. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  6. 
Podmiot odpowiedzialny przekazuje raporty drogą elektroniczną, za pomocą Eudravigilance Veterinary. Na uzasadniony wniosek podmiotu odpowiedzialnego Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zastosowanie innej metody elektronicznego przekazywania raportów, pod warunkiem że zaproponowana metoda gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania informacji i kompatybilność z bazą, o której mowa w § 2 pkt 5.