§ 4. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 4. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  4. 
Raporty przygotowywane przez podmiot odpowiedzialny zawierają dane:
1)
pochodzące ze zgłoszenia lub
2)
pochodzące z literatury fachowej, lub
3)
dotyczące działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego uzyskane w wyniku prowadzenia badań dotyczących bezpieczeństwa.