§ 13. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 13. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  13. 
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Zgłoszenie może być dokonane w innej formie, pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich danych określonych w formularzu.