§ 2. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 2. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  2.
Konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, zwany dalej "konkursem na stanowisko dyrektora", obejmuje:
1)
powołanie przez radę naukową instytutu badawczego, zwaną dalej "radą", komisji konkursowej, w składzie określonym w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej "ustawą";
2)
ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora;
3)
ocenę przez komisję konkursową doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji do kierowania instytutem badawczym osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora;
4)
podjęcie przez komisję konkursową uchwały o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu instytut badawczy, zwanemu dalej "Ministrem", kandydata na stanowisko dyrektora.