§ 12. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 12. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  12.
Rada podejmuje uchwałę o unieważnieniu konkursu, jeżeli:
1)
w trakcie trwania konkursu zostaną naruszone przepisy rozporządzenia;
2)
warunki formalne zostały spełnione przez mniej niż dwóch kandydatów.