§ 4. - Sposób ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1170

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.
§  4.
1.
Warunki przechowywania broni palnej i amunicji powinny uwzględniać wymagania określone przez producenta.
2.
Broń palną i amunicję przechowuje się w zamkniętych i zaplombowanych szafach metalowych lub sejfach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
3.
W magazynie broni przechowuje się broń palną wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, ze zwolnionym kurkiem, odłączonym magazynkiem, jeżeli go posiada, kompletną, czystą i zakonserwowaną.
4.
Amunicję przechowywaną w magazynie broni umieszcza się w opakowaniach lub pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.