§ 5. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 5. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  5. 
Przechowywanie, przekazywanie oraz przetwarzanie materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, a także wniosków i zarządzeń z nią związanych, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.