§ 1. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 1. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń związanych z kontrolą;
3)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
4)
wzory stosowanych druków i rejestrów.