Rozdział 3 - Postanowienia przejściowe i końcowe. - Sporządzanie zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasady szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.87.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.

III.

Postanowienia przejściowe i końcowe.

§  16.
Przepisy rozporządzenia niniejszego stosować należy po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdań i zamknięć rachunkowych za 1929 rok.
§  17.
Przepisy rozporządzenia niniejszego nie będą miały zastosowania do małych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64).
§  18.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.