§ 4. - Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.
§  4.
Warunki przyjmowania i przesyłania w listach zleceniowych weksli, przeznaczonych do protestu, określa ordynacja pocztowa.