§ 2. - Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.
§  2.
Urzędy i agencje pocztowe nie mogą sporządzać protestów weksli, jeżeli:
1)
weksel jest wystawiony w języku innym, aniżeli państwowy; na obszarach, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 724), mogą być sporządzane protesty weksli, wystawionych w językach podanych w tym artykule, a na obszarze województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego - weksli wystawionych w języku niemieckim;
2)
weksel jest wystawiony za granicą lub na walutę zagraniczną;
3)
weksel jest wystawiony na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, choćby w walucie polskiej;
4)
weksel jest zaopatrzony adresem w potrzebie lub przyjęciem w potrzebie;
5)
protest ma być sporządzony przy przedstawieniu kilku egzemplarzy tego samego wekslu albo przy przedstawieniu oryginału i odpisu wekslu.