§ 1. - Sporządzanie przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.
§  1.
Urzędy i agencje pocztowe sporządzają protesty weksli z powodu niezapłacenia bez ograniczenia sumy wekslowej.