Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1133 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2020 r.
Art.  6.  [Związek sportowy]
1.  Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.
2.  Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.