[Nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych] - Art. 47. - Sport. - Dz.U.2022.1599 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 47. - [Nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych] - Sport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1599 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  47.  [Nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych]

Kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.