§ 5. - Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1924 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.