§ 2. - Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1924 r.
§  2. 1
Do spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej, zaliczają się spółki, mające na celu:
a)
wyrób broni, amunicji i produktów przemysłu wojenno-chemicznego,
b)
budowę i eksploatację kanałów wodnych;
c)
budowę i eksploatację dróg żelaznych ogólnych,
d)
żeglugę morską i rzeczną,
e)
eksploatację telefonów, telegrafów i radjotelegrafów,
f)
eksploatację wodociągów, tramwajów, elektrowni okręgowych, jak również elektrowni i gazowni miejskich,
g)
eksploatację rzeźni,
h)
operacje kredytowe i
i)
asekuracje,
j)
budowę aparatów i silników lotniczych oraz eksploatację linji powietrznych komunikacyjnych.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.72.710) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1924 r.