[Coroczne sprawozdania z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego] - Art. 15g. - Społeczne formy... - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 15g. - [Coroczne sprawozdania z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  15g.  [Coroczne sprawozdania z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego]

(uchylony).