[Wybór i odwołanie społecznego inspektora] - Art. 6. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wybór i odwołanie społecznego inspektora] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  6.  [Wybór i odwołanie społecznego inspektora]
1. 
Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy.
2. 
Społecznych inspektorów pracy wybiera się na okres 4 lat.
3. 
Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera:
1)
w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału);
2)
w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników:
a)
zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,
b)
oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.
4. 
Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).
5. 
W zakładach, w których nie wybrano grupowych społecznych inspektorów pracy, tryb wyborów społecznych inspektorów pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, określają zakładowe organizacje związkowe.
6. 
Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.
7. 
Ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalać ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy.