[Struktura społecznej inspekcji] - Art. 3. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Struktura społecznej inspekcji] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  3.  [Struktura społecznej inspekcji]
1. 
Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:
1)
zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy;
2)
oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów);
3)
grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).
2. 
Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.