[Wejście w życie ustawy] - Art. 27. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Wejście w życie ustawy] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  27.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.