[Przepis derogacyjny] - Art. 26. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Przepis derogacyjny] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  26.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 20, poz. 134 oraz z 1965 r. Nr 13, poz. 91).