[Dalsze pełnienie funkcji przez społecznych inspektorów] - Art. 25. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Dalsze pełnienie funkcji przez społecznych inspektorów] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  25.  [Dalsze pełnienie funkcji przez społecznych inspektorów]

Społeczni inspektorzy pracy wybrani po dniu 31 grudnia 1982 r. pełnią swoje funkcje do czasu nowych wyborów.