[Udział w kontroli] - Art. 20. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Udział w kontroli] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  20.  [Udział w kontroli]

Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora pracy Państwowej inspekcji pracy oraz w podsumowaniu kontroli.