[Reprezentowanie interesów pracowników] - Art. 2. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Reprezentowanie interesów pracowników] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  2.  [Reprezentowanie interesów pracowników]

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.