[Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy] - Art. 19. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  19.  [Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy]

Na umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi, dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz wszczynają postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.