[Pomoc Państwowej Inspekcji Pracy] - Art. 18. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Pomoc Państwowej Inspekcji Pracy] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  18.  [Pomoc Państwowej Inspekcji Pracy]
1. 
Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji pracy w realizacji jej zadań, w szczególności przez poradnictwo prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenie.
2. 
Inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy.