[Współdziałanie z innymi organami] - Art. 17. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Współdziałanie z innymi organami] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  17.  [Współdziałanie z innymi organami]

Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustawą oraz wytycznymi, o których mowa w art. 16.