[Obowiązek zapewnienia społecznym inspektorom odpowiednich warunków realizacji ich zadań] - Art. 14. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Obowiązek zapewnienia społecznym inspektorom odpowiednich warunków realizacji ich zadań] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  14.  [Obowiązek zapewnienia społecznym inspektorom odpowiednich warunków realizacji ich zadań]
1. 
Zakład pracy jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.
2. 
Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.