[Cele społecznej inspekcji] - Art. 1. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Cele społecznej inspekcji] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  1.  [Cele społecznej inspekcji]

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.