Art. 12(3). - Spółdzielnie mieszkaniowe. - Dz.U.2021.1208 t.j. - OpenLEX

Art. 12(3). - Spółdzielnie mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2021 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  123

(uchylony).