Art. 41. - [Status Kasy Krajowej] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r.
Art.  41.  [Status Kasy Krajowej]
1. 
Kasa Krajowa jest spółdzielnią osób prawnych, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.
2. 
Kasy zrzeszają się w Kasie Krajowej. Członkami Kasy Krajowej są wyłącznie kasy.
3. 
Kasa Krajowa może posługiwać się nazwą "Kasa Krajowa".