[Prowadzenie rachunku VAT członka kasy] - Art. 3b. - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. - Dz.U.2022.924 t.j. - OpenLEX

Art. 3b. - [Prowadzenie rachunku VAT członka kasy] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  3b.  [Prowadzenie rachunku VAT członka kasy]
1. 
Kasa prowadzi dla członka kasy, który posiada w kasie imienny rachunek otwarty w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, rachunek VAT. Otwierając dla członka kasy imienny rachunek, kasa jednocześnie otwiera rachunek VAT.
2. 
Do rachunku VAT przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.